SONY - Autorizovaný servis - Sony

Adresa:

 

POLLUX servis
Pod Urpínom 12
974 01 Banská Bystrica

 

Webová stránka: www.polluxservis.com

E-mailová adresa: [email protected]

Telefónne číslo: 048/415 45 30

Otváracie hodiny nájdete tu.

 

Avpro s.r.o
Budovateľská 23
821 08 Bratislava

 

Otváracie hodiny: Po-Pi: 9:00-17:00

Webová stránka: http://www.avpro.sk/

E-mailová adresa: [email protected]

Telefónne číslo:  +421 2 55642773 / +421 2 55642771 / +421 908 786457

 

 

T.V.A. servis s. r. o.
Južná trieda 48/D
040 01 Košice

 

Webová stránka: www.tvaservis.sk

E-mailová adresa: [email protected]

Telefónne číslo: 055/6338501, 055/6782128

Tu môžete zadať Vašu reklamáciu.

 

TES PREŠOV
Východná 19B
080 01 Prešov

 

E-mailová adresa: [email protected]

Telefónne číslo: (051)7716 074, (051)7716 170

 

 

TV-AV Elektronic, s. r. o.
Hviezdoslavova 9
010 01 Žilina

 

Webová stránka: www.tvav.sk

Kontakty nájdete tu.

Ďalšie informácie nájdete tu.