Vystavovanie faktúr - dobropis

Čo vlastne dobropis znamená?

Dobropis je opravná faktúra so zápornou konečnou hodnotou. Tento dokument je vystavený v niektorom z nasledujúcich prípadov: 

  • v prípade odmietnutia zásielky z objednávky, ktorá bola uhradená dopredu
  • v prípade zrušenia ešte neexpedovanej objednávky, ktorá bola uhradená dopredu
  • v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru
  • v prípade rôznych uznaných reklamácii

 

Na základe už vystaveného dobropisu, môžete žiadať o vytvorenie objednávky s jeho využitím, alebo môžete žiadať o vrátenie financii prevodom na Váš účet.
V obidvoch prípadoch nás je potrebné kontaktovať, nakoľko vytvorenie objednávky s použitím dobropisu ako aj zaevidovanie žiadosti o vrátenie prostriedkov cez webovú stránku nie je možné.
V prípade žiadosti o vrátenie financii budeme potrebovať Vaše číslo účtu vo formáte IBAN, ako aj meno majiteľa účtu, a to v písanej podobe prostredníctvom emailovej správy. Nadiktovanie čísla účtu cez telefón, žiaľ, nie je možné akceptovať.

 

Z 3 ľudí ju 2 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie