Vystavovanie faktúr - dobropis

Čo vlastne dobropis znamená?

Dobropis je opravná faktúra so zápornou konečnou hodnotou. Tento dokument je vystavený v niektorom z nasledujúcich prípadov: 

  • v prípade odmietnutia zásielky z objednávky, ktorá bola uhradená dopredu
  • v prípade zrušenia ešte neexpedovanej objednávky, ktorá bola uhradená dopredu
  • v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru
  • v prípade rôznych uznaných reklamácii

 

Na základe už vystaveného dobropisu, môžete žiadať o vytvorenie objednávky s jeho využitím, alebo môžete žiadať o vrátenie financii späť na Váš účet.
V obidvoch prípadoch nás je potrebné kontaktovať, nakoľko vytvorenie objednávky s použitím dobropisu ako aj zaevidovanie žiadosti o vrátenie prostriedkov cez webovú stránku nie je možné.

V prípade žiadosti o vrátenie financii budeme potrebovať Vaše číslo účtu vo formáte IBAN, ako aj meno majiteľa účtu, a to v písanej podobe prostredníctvom emailovej správy. Nadiktovanie čísla účtu cez telefón, žiaľ, nie je možné akceptovať.

Výnimku tvorí dobropis na objednávku, ktorá bola uhradená dopredu online (cez niektorého poskytovateľa služieb, t.z. online kartou alebo cez Paypal). V tomto prípade sú financie zasielané späť na kartu cez pôvodný systém platby. Vrátenie financií môže trvať až 30 kalendárnych dní, v závislosti na poskytovateľovi služieb. 

 

Z 5 ľudí ju 3 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie