Vážení zákazníci,

z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 momentálne nie je možné objednať tovar so spôsobom platby na dobierku, aby sa zabránilo používaniu hotovosti. Objednávky je možné odovzdávať so spôsobmi platby dopredu. 
V prípade spoločnosti Zásielkovňa, sú dobierku možné, avšak ich platba musí prebehnúť kartou na výdajnom bode (hotovosť neprijímajú).

Odmietnutie prevzatia balíka

Posledná možnosť na stornovanie uzatvorených a vyexpedovaných objednávok je odmietnutie prevzatia doručovaného balíka. Túto možnosť je možné využiť v rôznych prípadoch, a samozrejme bez udania dôvodu.

Ak o Vami objednaný tovar už nemáte záujem, môžete jednoducho balík odmietnuť priamo pri procese doručovania či už telefonicky v momente, keď Vás bude kuriér informovať o doručení balíka, alebo osobne pred kuriérom.

V prípade, že Vašu objednávku doručuje spoločnosť Zásielkovňa, môžete kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti Zásielkovňa.sk, alebo môžete ignorovať výzvu na prevzatie. Spoločnosť Zásielkovňa balík na preberacom bode uchováva týždeň, po ktorom balík odošlú späť. 

Pri oboch spôsoboch doručenia je odmietnutie balíka bezplatné.
Ak bola objednávka zaplatená dopredu, a odmietnete balík prevziať, bude po vrátení balíka do našeho skladu na tovar vytvorený dobropis.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Z 114 ľudí ju 44 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie