Upozornenie!

Informujeme Vás, že 16.10.2023 o 0:00 spoločnosť Extreme Digital Zrt ukončí svoju obchodnú činnosť na online webových stránkach edigital.sk. Po tomto dátume na našej webovej stránke nebude možné odovzdať nové objednávky, avšak po vstupe do Vášho registrovaného profilu bude možné stiahnuť faktúry ku vybaveným objednávkam do 15.11.2023. Naša zákaznícka služba Vám bude k dispozícií na zvyčajnej emailovej adrese [email protected] aj po vyššie uvedených dátumoch. 
Bolo nám cťou a sme radi, že za spoločne strávené roky sme mohli splniť viac stotisíc objednávok. Ďakujeme za Vašu priazeň.

INFORMAČNÁ BROŽÚRKA

Informácie pre spracúvanie osobných údajov k zasielaniu noviniek

 

1. OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA

 

V rámci nakupovania na stránkewww.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.


Prevádzkovateľ určuje okruh, ciele a dobu spracúvania údajov, vyžiadaných v rámci prihlásenia sa na zasielanie noviniek a iné podstatné podmienky správy osobných údajov z účelu, ktorý je uvedený v bode č. 3.

 

2. POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

 

Nie ste povinní na poskytnutie svojich osobných údajov, ale bez nich vás nebudeme môcť informovať o našich produktoch, službách, ponukách.

 

3. PRÁVNY ZÁKLAD SPRÁVY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Súhlas na základe Infozákona § 5. odsek (1) bod a), GDPR článok 6. odsek (1) bod a), ZoIS § 13/A, ako aj ZoR § 6. odsek (1).

4. OKRUH SPRAVOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, CIEĽ a DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Prevádzkovateľ analyzuje údaje a užívateľské zvyky záujemcov v záujme toho, aby svoje vlastné reklamy a reklamy svojich obchodných partnerov uvádzal ako šité na mieru na nimi uvedených kontaktoch, na stránke www.edigital.sk a na webových stránkach svojich partnerov.

 

ZPRACÚVANÉ ÚDAJE

V prípade prihlásenia sa na zasielanie noviniek bez registrácie: meno, e-mailová adresa

 

V prípade prihlásenia sa na zasielanie noviniek s registráciou:

Základné údaje:

povinné: e-mailová adresa, telefónne číslo

nepovinné: užívateľské meno, pohlavie, dátum narodenia

Fakturačná adresa(y):

povinné: (priezvisko, meno, telefónne číslo, adresa (krajina, PSČ, obec, ulica, číslo domu)

nepovinné: daňové číslo

Dodacia adresa(y):

povinné: meno, telefónne číslo, adresa (krajina, PSČ, obec, ulica, číslo domu)

nepovinné: e-mailová adresa

Systém Prevádzkovateľa ďalej ukladá súhlas s kontaktovaním s cieľmi priameho marketingu, analytické údaje v súvislosti s prihláseniami a odhláseniami, odosielaním, doručovaním a otváraním odkazov (napr. dátumy a časy udalostí, IP adresa počítača, dôvody nemožnosti doručenia)

 

CIELE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje vyžadujeme z toho účelu, aby sme vám odosielali e-maily obsahujúce hospodársku reklamu, kontaktovanie s cieľom direkt marketingu a marketingu (napr. listy s novinkami a eDM-y) vzťahujúc sa na naše produkty, resp. služby.

 

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade prihlásenia sa na zasielanie noviniek sa spracúvanie údajov uskutočňuje do odvolania súhlasu užívateľa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu [email protected] alebo kliknutím na odkaz uvedený v liste s novinkami.

 

4. OSOBY S PRÍSTUPOM K OSOBNÝM ÚDAJOM

 

K údajom majú prístup pracovníci Prevádzkovateľa zaoberajúci sa marketingovou platformou, ako aj Sprostredkovatelia, uvedený vo výťahu týchto Pravidiel, v rámci výkonu svojich povinností. Ako napríklad správca systému Prevádzkovateľa a Sprostredkovatelia, uvedení v bode č. 8.1 sa v záujme riešenia prípadov a spracovania údajov môžu oboznámiť s osobnými údajmi.

 

5. PRENOSY ÚDAJOV

V rámci nakupovania na stránkewww.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.

 

6. OPATRENIA PRE BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V rámci nakupovania na stránkewww.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.

 

7. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

V rámci nakupovania na stránkewww.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.

 

 

7.2. Vedenie evidencie

Informujeme vás, že na základe ZoR § 6. odsek (5) o osobných údajov osôb ktoré poskytli vyjadrenie o súhlase vedieme evidenciu, a v prípade žiadosti o vymazanie podľa bodu 7. alebo obmedzenia súhlasu a jeho odvolania bez odôvodnenia a kedykoľvek, nebudeme odosielať reklamné e-maily s cieľom priameho marketingu, sem nevrátane všeobecných informácií pre kontakt so zákazníkmi.

 

8. SPRACOVANIE ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ pre výkon svojich úloh využíva Sprostredkovateľa, uvedeného v Pravidlách. Sprostredkovateľ nevznáša samostatné rozhodnutia, je oprávnený konať výhradne na základe zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom a na základe obdržaných pokynov.  Prevádzkovateľ kontroluje prácu Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa

 

8.1. Údaje a kontakty Sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ

K akým osobným údajom má prístup? Akým spôsobom využíva daný osobný údaj (akú činnosť vykonáva pre Prevádzkovateľa)?

Ako dlho môže skladovať údaje?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München, e-mail: [email protected]),

Prevádzka marketingovej platformy, prostredníctvom ktorej je možné klientom doručiť ponuky šité na mieru

V súvislosti s touto úlohou má prístup k nasledujúcim osobným údajom: meno, e-mailová adresa, v určitých prípadoch telefónne číslo, dátum narodenia, transakčné údaje.

Zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú - až do zániku zmluvy

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, sídlo:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51., e-mail: [email protected])

Zabezpečenie ERP systému pre riadenie podniku

Má prístup ku všetkým osobným údajom, spracúvaným Prevádzkovateľom na základe týchto Pravidiel. Jeho úlohou je prevádzkovanie systému na správu vzťahov s klientmi Prevádzkovateľa.

Zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú - až do zániku zmluvy

 

9. OSOBNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S DEŤMI A S TRETÍMI OSOBAMI

 

Osoby do 16 rokov nemôžu o sebe poskytovať osobné údaje, s výnimkou, ak k tomu vyžiadali povolenie od osoby vykonávajúcej rodičovský dozor. Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi dotknutá osoba vyhlasuje a zaručuje, že koná s prihliadnutím na vyššie uvedené záležitosti, jeho spôsobilosť v súvislosti s poskytnutím vyššie uvedených informácií nie je obmedzená.

Ak dotknutá osoba v súvislosti s poskytnutím akéhokoľvek osobného údaja nie je právne samostatne spôsobilá, je povinná získať povolenie tretej osoby (napr. zákonný zástupca, opatrovateľ, iná osoba – napríklad spotrebiteľ – koho menom koná), alebo k poskytnutiu údajom zabezpečiť iný právny základ. V súvislosti s tým je dotknutá osoba povinná posúdiť, či v súvislosti s poskytnutím daného osobného údaja je potrebný súhlas tretej osoby. Môže sa stať, že Prevádzkovateľ sa s dotknutou osobou nedostane do osobného kontaktu, preto súlad s týmto bodom je povinný zabezpečiť osoba poskytujúca osobný údaj a Prevádzkovateľ v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť. Nezávisle od toho je Prevádzkovateľ vždy oprávnený skontrolovať, či pre správu niektorého osobného údaja je k dispozícii vhodný právny podklad. Napríklad ak dotknutá osoba koná v mene tretej osoby – napríklad spotrebiteľa – Prevádzkovateľ je oprávnený vyžadovať poverenie a/alebo vhodný súhlas so správou osobných údajov dotknutej osoby v súvislosti s daným prípadom.

Prevádzkovateľ vykoná všetko, čo je v jeho silách v záujme toho, aby vymazal všetky také osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté neoprávneným spôsobom. Prevádzkovateľ zabezpečí, že ak sa to dostane na jeho vedomie, tento osobný údaj nebude posunutý inému, ani nebude použitý Prevádzkovateľom. Žiadame Vás, aby ste nám na našich kontaktoch uvedených v bode č. 9 neodkladne oznámili, ak dieťa poskytlo o sebe alebo tretia osoba o dotknutej osobe neoprávnene osobný údaj pre Prevádzkovateľa

 

10. PRÁVNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

S akoukoľvek otázkou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, poznámkou je možné kontaktovať Prevádzkovateľa na niektorých z kontaktoch uvedených v týchto Pravidlách.

Prostriedky nápravy, sťažnosti môžete podávať na Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Meno: Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií („Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság”)

Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefón: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Webová stránka: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

Dotknutá osoba v prípade porušenia jej práv sa môže voči Prevádzkovateľovi, ako správcovi údajov obrátiť na súd. Súd v prípade koná mimo poradia. Súlad správy osobných údajov s právnymi predpismi je povinný dokázať Prevádzkovateľ. Počas procesu sa súd riadi jurisdikciou súdu. Prípad sa môže začať pred súdnou stolicou podľa bydliska alebo prechodného pobytu dotknutej osoby podľa jej výberu.

Prevádzkovateľ uhradí škodu, ktorú spôsobil inému protiprávnym spracovaním osobných údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť spracovania osobných údajov. V prípade porušenia jeho osobnostných práv môže dotknutá osoba požadovať odškodnenie (OZ § 2:52). Zodpovednosť Prevádzkovateľa sa vylučuje, ak škodu spôsobila nezamedziteľná príčina mimo okruhu správy osobných údajov. Prevádzkovateľ škodu neuhradí a nie je možné od neho požadovať odškodnenie ak vznik škody je možné odvodiť od úmyselného alebo závažne nedbanlivého počínania poškodeného.