sikertelen-fizetes-sk

 

Neaktivované autentifikácie platieb

Od 01.januára 2021 vstupuje do platnosti nariadenie PSD2 Európskej Únie, ktorá predpisuje povolenie online platieb len po silnom preverení zadávateľa platby. To znamená, že v rámci ochrany spotrebiteľa musí peňažný poskytovateľ (napr. banka) musí z troch dostupných identifikačných spôsobov, pri každej platbe využiť minimálne dva, na stopercentnú identifikáciu osoby zadávateľa platby. Aktivovanie autorizácie viete vykonať za pomoci inštrukcií od vydávateľa karty. Pre viac informácií sa obráťte na Vašu banku.

Zadanie nesprávnych údajov

Skontrolujte správnosť údajov. Je možné, že pri prepisovaní kódu, ktorý ste prípadne obdržali v SMS správe, alebo pri prepisovaní údajov z Vašej karty, nastal preklep, poprípade chcete použiť už neplatné údaje, a preto nie je možné platbu vykonať.

Banka transakciu zamietla

Najbežnejší dôvod zamietnutia platby je, že Vaša banka žiadosť o platbu zamietla. Skontrolujte, či ste zadali Vaše údaje správne,či ste sa počas silnej autentifikácie overili, a povolili tým danú platbu. Je možné, že na Vašej karte nie je k dispozícií dostatok financií na vykonanie platby, poprípade, že ste prekročili svoj online platobný limit. Pre viac informácií sa obráťte na svoju banku.

Chyba pripojenia alebo vypršanie časového limitu

Je možné, že ste dočasne stratili pripojenie k internetu, alebo vypršal časový limit, ktorý ustanovuje Vaša banka na uskutočnenie platby. Skontolujte pripojenie k internetu, a skúste platbu zopakovať.

Chyba týkajúca sa prehliadača

Niektoré antivírusové programy alebo firewally, respektíve blokovače vyskakovacích okien, môžu ovplyvniť úspech transakcie. Skontrolujte nastavenia prehliadača, poprípade dočasne povoľte zobrazovanie vyskakovacích okien.

Iné:

V prípade, že žiadna z uvedených rád nezabrala, kontaktujte Vašu banku, a skontrolujte, či problém nezapríčiňuje chyba s Vaším účtom alebo kartou. Skúste platbu zopakovať o pár hodín, alebo zmeňte spôsob platby pri danej objednávke.