szolgáltatás

Všeobecné Zmluvné Podmienky

 

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) obsahujú práva a povinnosti akciovej spoločnosti Extreme Digital (ďalej lenDodávateľ) zaisťujúci elektronickou cestou obchodné služby cez svoje internetové stránky www.edigital.sk a služby čerpajúceho Zákazníka (ďalej len Zákazník). (Dodávateľ a Zákazník v spoločnom znení: Strany). VZP sa vzťahujú na každý právnický a obchodný prípad, ktorý sa uskutoční cez stránky www.edigital.sk nezávisle na tom, že plnenie sa realizuje z Maďarska , Slovenska či zo zahraničia zo strany Dodávateľa alebo jeho sprostredkovateľa.

 

1. Všeobecné ustanovenia a vznik zmluvy medzi stranami

1.1. Súčasné VZP sa vzťahujú na územie Maďarska ponúkané všetkým službám elektronického obchodu, ktoré sa uskutočňujú cez www.edigital.hu (ďalej len Webové stránky) stránky elektronického obchodného domu (ďalej len Extreme Digital online obchodný dom). Platnosť VZP sa ďalej vzťahuje na každý obchodný prípad na území Maďarska, ktorý sa uzavrie medzi Stranami opísané v VZP. Nákup v Extreme Digital online obchodnom dome je regulovaný zákonom č 2001.CVIII. ("Ektv.") S niektorými súvisiacimi otázkami o elektronických obchodných službách a o službách informačnej spoločnosti.

 

1.2. Nákup v Extreme Digital online obchodnom dome je možný elektronickou cestou odoslaním objednávky spôsobom určeným v súčasných VZP.

 

1.3. Vo veľkej časti služby Extreme Digital online obchodného domu sú prístupné pre každého užívateľa aj bez registrácie. Niektoré služby sú však sprístupnené po registrácii (nasledovne prihlásenie sa) k čomu je oprávnený každý podľa zakotvených VZP.

 

1.4. Dodávateľ príjem objednávky (požiadavka na nákup) Zákazníkovi potvrdí e-mailom, v ktorom informuje Zákazníka okrem iného o vzniku zmluvy a o predpokladanom termíne dodania. Zmluvu medzi odoslaním objednávky a plnením je možné voľne a bez následkov upraviť, zrušiť telefonicky alebo cestou e-mailu. Medzi Stranami po uskutočnenom nákupe v maďarčine vytvorená zmluva sa kvalifikuje ako písomná zmluva, ktorú Dodávateľ registruje a počnúc jej vzniku 5 rokov uchová.

 

1.5. Zákaznícka služba: Extreme Digital a.s.

Miesto kancelárie zákazníckej služby: Maďarsko, 1033 Budapešť, Reményi Ede u. 23
Prevádzková doba zákazníckej linky: (pracovné dni: 9-17 hod)
Telefón: +421 23 3325 662
Telefax: +36 (1) 240 1791
Internetová adresa: www.edigital.sk
E-mail: [email protected]

Identifikačné číslo spoločnosti: Cg. 01-10-045869
Názov registračného súdu: Mestský súd v Budapešti
Daňové IČ: 14174179-2-44

 

2. Registrácia

2.1. Registrácia sa vykonáva na Úvodnej stránke pod menu Registrácia vyplnením formulára, ktorý sa skladá z dvoch častí. Jedna z častí je formulár predbežných údajov (tu je potrebné určiť si ľubovoľné užívateľské meno, uviesť funkčnú e-mailovú adresu a určiť si heslo) a po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu o registrácii a kliknutí na uvedený odkaz nasleduje druhá, podrobnejšia - osobné údaje - obsahujúca časť formulára, ktorú však stačí vyplniť pred odoslaním objednávky. Registráciou na Webových stránkach Zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasí so spôsobom zaobchádzania s osobnými údajmi uvedenými v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

 

2.2. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie dodávky, za iné problémy a chyby spôsobené chybne a / alebo nepresne zadanými údajmi zo strany Zákazníka. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zabudnutého hesla zo strany Zákazníka alebo za zneužitie Zákazníkovho hesla pokiaľ zneužitie hesla nie je dôsledkom nesprávneho postupu Dodávateľa. Dodávateľ považuje každú osobu za samostatný právny subjekt. Skôr zadané údaje je možné po prihlásení upravovať kliknutím na odkaz menu Osobné nastavenia, pod ktorým sa nachádza menu názvom Zmena osobných údajov. Zmeny v dátach osobných údajov môžu mať vplyv na aktívne objednávky. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené zmenou registrovaných dát Zákazníkom.

 

3. Objednávka

3.1. Základné vlastnosti, charakteristika, pokyny týkajúce sa použitia sú k nájdeniu na informačnej stránke o kúpe určeného tovaru s tým, že opis podrobných a skutočných vlastností tovaru obsahuje priložený návod na použitie zakúpeného tovaru. Ak zakúpený tovar má lepšie a výhodnejšie vlatnosti ako to je popísané na Webových stránkach alebo v priloženom návode na použitie, to sa považuje a kvalifikuje zo strany Dodávateľa ako riadne plnenie zmluvy. Ak máte otázky týkajúce sa o kúpe určeného tovaru, Zákaznícka služba je Vám k dispozícii. Nami ponúkaným výrobkom, kde to určuje zákon je priložený návod na použitie či návod na obsluhu. Ak náhodou by ste neobdržali povinný návod na použitie, či návod na obsluhu zakúpeného tovaru, ihneď to nahláste na Zákazníckej podpore ešte pred tým, než začnete tovar používať. Ak potrebujete ešte viac informácií o kvalite, základných vlastnostiach, o používaní tovaru, než je na Webovej stránke, prosíme obráťte sa na Zákaznícku podporu, ktorej kontakty sú opísané v bode 1.5.

 

3.2. Spotrebiteľská cena je suma uvedená vždy vedľa výrobku, ktorá - v prípade, že to nie je označené inak - už obsahuje DPH. Spotrebiteľská cena výrobku neobsahuje náklady dodania.

 

3.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien výrobkov nachádzajúci sa na Webovej stránke s tým, že zmena nadobudne účinnosť v čase publikácie zmeny na Webovej stránke. Zmena neovplyvní nepriaznivo spotrebiteľskú cenu už objednaného výrobku.

 

3.4. Ak sa napriek všetkej starostlivosti Dodávateľa objaví na platforme elektronického obchodného domu chybná cena, obvzvlášť evidentne chybná napr. cena sa vo veľkej miere líši od všeobecne akceptovateľnej alebo odhadnutej ceny, prípadne cena sa objaví napríklad v hodnote 0 alebo 1 v dôsledku systémovej chyby, potom Dodávateľ nie je povinný dodať tovar za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie výrobku za správnu cenu. Na základe informácie o správnej cene môže zákazník odstúpiť od kúpy.

 

3.5. Objednávku cez svoju webovú stránku prijíma Dodávateľ len od registrovaného Zákazníka len vtedy, ak Zákazník vyplní všetky polia, potrebné na objednávke. (Ak Zákazník niektoré polia vyplní chybne alebo nedostačujúcim spôsobom, dostane od Dodávateľa hlášku o chybe.) Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenú dodávku a ostatné problémy a chyby vzniknuté v dôsledku Zákazníkom mylne a / alebo nepresne zadaných dát týkajúcich sa objednávky. Obrázky zobrazené na webovej stránke majú ilustračný charakter. Za škody vyplývajúce z možných rozdielov Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

3.6. Pre zadanie objednávky v Extreme Digital online obchodnom dome je potrebné prihlásiť sa po registrácii a použiť Košík. Zákazník môže vložiť vybrané výrobky do Košíka spôsobom, že klikne na jednotlivé výrobky, v ktorého následku sa objaví stránka s podrobným popisom výrobku a odkaz na Košík. Pre zmenu obsahu Košíka je potrebné kliknúť na odkaz Košíka, kde je možné uviesť množstvo jednotlivých výrobkov alebo obsah Košíka možno zmeniť alebo zmazať. Ak Zákazník dokončil nákup a obsah Košíka je definitívny, kliknutím na odkaz Pokladňa si môže na súhrnnej stránke skontrolovať pred odoslaním objednávky dátum objednávky, môže zmeniť fakturačnú a dodaciu adresu, môže si vybrať spôsob platby a dodania a môže dodať poznámky k svojej objednávke. Použitím odkazu Späť, má Zákazník opäť možnosť zmeniť obsah Košíka a ostatné dáta. Na odoslanie objednávky dôjde zo súhrnnej stránky Pokladňa následne po kliknutí na odkaz Odoslať objednávku.

 

3.7. Dodávateľ je povinný Zákazníkovi po obdržaní správy potvrdiť príjem elektronickou formou (e-mailom), čo však nemožno kvalifikovať za potvrdenie Zákazníkovej objednávky. Ak spomínané potvrdenie Zákazník nedostane v priebehu 48 hodín po odoslaní objednávky, potom akejkoľvek povinnosti ako Dodávateľa, tak Zákazníka automaticky zaniknú bez ďalších podmienok.

 

3.8. Povinnosti Zákazníka - ak obrdží spomínané potvrdenie v priebehu 48 hodín po odoslaní objednávky - sa predĺži o 48 hodín počnúc dňom prijatia potvrdenia, do tejto doby sa nepočítajú dni pracovného pokoja. Dni pracovného pokoja podľa VZP sú v Zákonníku práce určené zákonom 1992/XXII., soboty a nedele. Na prijatie objednávky a vzniku zmluvy je smerodajný obsah popísaný v bode 1.4.

 

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Dodávateľ objednaný výrobok dopraví až do domu so svojím dopravným prostriedkom alebo použitím služby špeditérskej firmy. Poplatky za dopravu sú publikované na Webovej stránke. Ak od jedného zákazníka ten istý deň je podané viac objednávok, dopravné sa počíta za každý objednaný výrobok zvlášť. Ak Zákazník po odoslaní druhej objednávky upovedomí Dodávateľa o objednaní viacerých položiek a ak je to ešte možné, Dodávateľ môže odoslať všetky položky ako jeden balík. Už vyexpedované balíky so spiatočnou platnosťou odoslať ako jeden balík nemožno. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu sadzby prepravného s tým, že zmeny vstupujú do platnosti od ich uverejnenia na Webovej stránke. Zmena neovplyvní spotrebiteľskú cenu už objednaných výrobkov.

4.1.1. Dodávateľ po preverení splniteľnosti objednávky zabezpečí možnosť Zákazníkovi vybrať si deň dodania výrobkov. Vopred určenú hodinu dodanie výrobkov Dodávateľ nemá možnosť plniť. Na Webovej stránke pod menu Doprava do domu popísané dodacie lehoty sú len orientačné. Skutočná dodacia lehota je uvedená v každom prípade v potvrdení objednávky.

4.1.2. Dodávateľ Zákazníkovi na Webovej stránke objednané služby plnia spôsobom a mieste popísané v objednávku potvrdzujúcom e-mailu.

4.2. Dodávateľ objednaný výrobok dopraví na preberacie miesto Zasielkovňa.sk , ktoré si vybral Zákazník pri zadávaní objednávky. Uloženie zásielky na preberací bod Zasielkovňa.sk je bez poplatku. O termíne uloženia zásielky bude Zákazník oboznámený vo forme e-mailu. Zákazník má po uložení zásielky čas prevziať zásielku do 7 dní od uloženia zásielky na pobočke Zasielkovňa.sk, po tom bude neprevziatá zásielka automaticky vrátená na adresu Dodávateľa. Zákazník je povinný si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodení, má právo túto zásielku odmietnuť prevziať. O rozsahu poškodenia, alebo čiastočnej strate, je potrebné spísať "Zápis o poškodení zásielky" a informovať predávajúceho. Ak nie je poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príjemca povinný oznámiť vznik škody bez zbytočného odkladu, potom čo ju zistil, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody bude zákazník predávajúcim kontaktovaný a dohodne s ním ďalší postup.

 

5. Právo, spôsob a následky odstupu

5.1. Zákazník ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.


V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy Zákazník sa musí postarať o vrátenie výrobku a to na svoje náklady. Zákazník výrobok, ktorého sa týka využitie práva odstupu nemôže vrátiť Dodávateľovi na dobierku - na dobierku zaslaný výrobok Dodávateľ nepreberá. Extreme Digital a.s. môže trvať na uhradení škôd spôsobené Zákazníkom v dôsledku nesprávneho použitia tovaru. Okrem toho Zákazníka následkom odstupe od zmluvy žiadne iné náklady nezaťažujú. Na žiadosť Zákazníka sa Dodávateľ postará o organizáciu vrátenia tovaru - príslušné požiadavky prijíma dodávateľom Zákaznícka podpora. Dodávateľ Zákazníkom zaplatenú celú sumu zodpovedajúcim spôsobom zakotvených v právoplatných zákonoch bezodkladne, ale najneskôr 30 dní odo dňa odstupu od zmluvy vráti Zákazníkovi.

 

5.2. Zákazník nemôže využiť svoje právo na odstup:

  • V prípade predaja výrobkov, ktoré podliehajú osobe Zákazníka, alebo ktoré bolo vyrobené na základe príkazov alebo na vyloženú prosbu Zákazníka alebo výrobok v dôsledku jeho prirodzených vlastností nemožno vrátiť
  • Zvukové a obrázkové nahrávky, ďalej zmluvne predanú kópiu počítačového softvéru, ak pôvodné balenie je porušené: ďalej
  • V ďalších, právnych predpisoch určených prípadoch.
  • Otvorenie balenia a vyskúšanie produktu nespôsobuje zánik práva na odstúpenie od zmluvy (okrem hygienických výrobkov a produktov na ochranu zdravia v uzatvorených baleniach).

5.3. Obsah tohto bodu platí výhradne pre Zákazníkov (spotrebiteľ) pristupujúcich k zmluve mimo cieľ okruhu ekonomickej a odbornej činnosti.

 

6. Záruka

6.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), dĺžka tejto záruky sa skracuje na 12 mesiacov. Ak je v záručnom vyhlásení uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


V prípade, že je reklamovaný tovar bol doručený kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra.

 

6.2. Zákazník môže uplatniť svoje práva vzťahujúce sa na záruku odo dňa dodania (odovzdaní-prevzatí, čiže odo dňa uvedenia výrobku do prevádzky) počas doby záručnej lehoty.

 

6.3. Zákazník má právo uplatniť svoje práva vzťahujúce sa k záruke len v prípade predloženia záručného listu obdržaného pri prevzatí výrobku alebo v prípade predloženia faktúry osvedčujúcu platbu. Zákazník je povinný v každom prípade potvrdiť skutočnosť o kúpe. Na práva okruhu vzťahujúce sa na záručné práva jednotlivých výrobkov sú vždy smerodajné informácie uvedené v záručnom liste.

 

6.4. Počas záručnej lehoty zaistí Dodávateľ podľa výberu Zákazníka - v súlade s uvedenými v záručnom liste - výmenu, alebo opravu chybného výrobku, okrem prípadu, keď oprava alebo výmena nie je možná, alebo Dodávateľovi vzniknú nepriemerné náklady navyše v porovnaní druhého spôsobu plnenia záručných povinností. Ak oprava alebo výmena nie je možná alebo Dodávateľ ich nemôže zabezpečiť, potom Zákazník podľa svojho rozhodnutia môže žiadať v zodpovedajúcej výške o zníženie ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy, ak to umožní v záručnom liste popísané poskytované záruky. V prípade zanedbateľnej vady odstup od zmluvy nie je na mieste.

 

6.5. Ak Zákazník uplatní svoje právo na výmenu chybného výrobku od prevzatia výrobku do troch pracovných dní, Dodávateľ je povinný vymeniť výrobok za predpokladu, že vada bráni v riadnom užívaní výrobku.

 

6.6. Záručná povinnosť sa nevzťahuje na chybu, ktorej príčina vznikla po splnení. Toto je však povinný dokázať Dodávateľ. Poskytnutá záruka neovplyvní práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona. Zákazník sa môže informovať o mieste opravy zo záručného listu daného výrobku alebo u zákazníckej služby Dodávateľa.

 

7. Zodpovednosť

Informácie nachádzajúce sa na webovej stránke boli uverejnené v dobrej viere, a slúžia výhradne k informačným cieľom, za presnosť a úplnosť informácií Dodávateľ nenesie zodpovednosť.

Zákazník môže používať Webové stránky len na svoje riziko a akceptuje, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť v priebehu používania stránky vyskytujúce sa majetkové a iné škody okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy spôsobené v dôsledku úmyselnej hrubej nedbanlivosti alebo trestného činu, ďalej ohrozenia života, zdravia a telesného zdravia.

Dodávateľ vylučuje všetku zodpovednosť za správanie užívateľa na Webovej stránke. Zákazník je v plnej miere a výhradne zodpovedný za svoje správanie, Dodávateľ v takýchto prípadoch spolupracuje v plnej miere v záujme objasnenia porušenie práv s postupujúcim úradom.

Službu zaisťujúcu stránky môžu obsahovať také odkazy (linky), ktoré presmerujú Zákazníka na stránky iných dodávateľov. Za ich zásady ochrany osobných údajov (súkromný) a za ich iné činnosti Dodávateľ nenesie zodpovednosť.

V priebehu používania Webových stránok Zákazníkom prípadne uverejnený obsah Dodávateľ je oprávnený ale nie je povinný kontrolovať s ohľadom na uverejnený obsah Dodávateľ má právo, ale nie je povinný prehľadávať príznaky poukazujúce na protiprávnu činnosť.

Z dôvodu globálneho charakteru internetu Zákazník akceptuje, že v priebehu používania Webových stránok postupuje s dodržaním predpisov národného práva. Ak akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním webovej stránky podľa platného práva krajiny Zákazníka nie je povolená, za používanie nesie zodpovednosť výhradne Zákazník.

Ak Zákazník na Webovej stránke nájde nevhodný obsah, je to povinný bezodkladne nahlásiť Dodavateľovi. Ak Dodávateľ v rámci dobrej viery vykonaným postupom námietky uzná za opodstatnené má právo informácie bezodkladne zmazať alebo upraviť.


V priebehu používania Webových stránok Zákazníkom prípadne uverejnený obsah Dodávateľ je oprávnený ale nie je povinný kontrolovať s ohľadom na uverejnený obsah Dodávateľ má právo, ale nie je povinný prehľadávať príznaky poukazujúce na protiprávnu činnosť.

Z dôvodu globálneho charakteru internetu Zákazník akceptuje, že v priebehu používania Webových stránok postupuje s dodržaním predpisov národného práva. Ak akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním webovej stránky podľa platného práva krajiny Zákazníka nie je povolená, za používanie nesie zodpovednosť výhradne Zákazník.

Ak Zákazník na Webovej stránke nájde nevhodný obsah, je to povinný bezodkladne nahlásiť Dodavateľovi. Ak Dodávateľ v rámci dobrej viery vykonaným postupom námietky uzná za opodstatnené má právo informácie bezodkladne zmazať alebo upraviť.

 

8. Autorské práva

8.1. Webová stránka podlieha ochrane autorských práv. Dodávateľ je vlastníkom alebo právoplatným užívateľom autorských práv na Webovej stránke a v priebehu zabezpečenia služieb všetkému uverejnenému obsahu: akémukoľvek autorskému dielu a inému duševnému výtvoru (pod tým sa rozumejú okrem iného všetká grafika a ostatné materiály, usporiadanie platformy a editovanie Webovej stránky, nápady a použité softvéry a iné riešenia).

 

9. Možnosti uplatnenia práv

9.1. Zákaznícka podpora
Adresa: Maďarsko, 1033 Budapest, Reményi Ede u 23.
Prevádzková doba zákazníckej linky: v pracovných dňoch: 9-17.00 hod
Telefón: +421 23 3325 662
Fax: +36 (1) 240 1791
E-mailová adresa: [email protected]
Povinná lehota zodpovedania prijatých e-mailov a faxov: 2 pracovné dni

 

9.2. Ostatné možnosti uplatnenia práv
Ak sa prípadne spotrebiteľský právny spor medzi Dodávateľom a Zákazníkom nevyrieši v rámci rokovaní, pred Zákazníkom sú otvorené nasledujúce možnosti uplatniť svoje práva:
Podanie sťažnosti na úrad pre ochranu spotrebiteľa. Ak Zákazník registruje porušenie svojich spotrebiteľských práv, má právo obrátiť sa podľa bydliska na úrad pre ochranu spotrebiteľa. Po posúdení sťažnosti úrad rozhodne o začatí konania na ochranu spotrebiteľa.

 

Zmierovacia komisia. V záujme vybavenie právnického sporu mimo súdnou cestou s ohľadom na kvalitu, bezpečnosť a použitie predpisov zodpovednosti za výrobok ďalej spotrebiteľský spor o vzniku a plnení zmluvy Zákazník môže vyvinúť iniciatívu na začatie konania podľa svojho bydliska pri odbornej zmierovacej komisii.

Súdne konanie. Zákazník má právo na uplatnenie svojej požiadavky vyplývajúce zo spotrebiteľského právneho sporu pred súdom v rámci občianskeho súdneho konania podľa zákona IV., Občiansky zákonník z roku 1959 a podľa zákona III., Občiansky súdny poriadok z roku 1952.

 

10. Ostatné

10.1. Extreme Digital prihlásený Webový obchodný dom funguje na základe Linux / PHP informačnom systéme, ktorého bezpečnostná úroveň je primeraná, jej používanie neznamená riziko, ale odporúčame urobiť nasledovné preventívne opatrenia: používajte aktualizované antivírusové a spyware ochranné softvéry, aktualizujte si Váš operačný systém. O Zákazníkovi nakupujúcého cez webové stránky sa predpokladá znalosť technických možností internetu a akceptovanie z technológie vyplývajúcich výskytov možných chýb.

 

10.2. Dodávateľ zákazky zo svojich kamenných obchodov a z internetového obchodného domu plní len vo výške obvyklého množstva bežnej domácnosti.

 

10.3. Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky VZP. Dodávateľ o zmenách pred nadobudnutím ich platnosťou vyrozumie užívateľa e-mailom. Po nadobudnutí platnosti zmien registrovaní užívatelia po prihlásení sa na stránku musí vyslovene akceptovať zmeny k ďalšiemu používaniu stránky. 

 V Budapešti, dňa 19.novembra 2013