Postup reklamácie do 24 hodín od obdržania (poškodený výrobok)

Upozorňujeme Vás, že v prípade doručenia poškodených produktov, je možné reklamáciu si uplatniť do 24 hodín (1 kalendárny deň) odo dňa doručenia zásielky! V prípade poškodených produktov, ktoré budú nahlásené po tejto lehote, žiaľ, nie je možné akceptovať reklamáciu na fyzické poškodenie.
Časový horizont 24 hodín (1 kalendárny deň) sa ráta od dátumu obdržania výrobku po prvé nahlásenie problému.
Príklad 1: poškodený tovar obdržaný piatok, 11.01.2019, emailová správa s nahláseným poškodeným tovarom ku nám doručený v sobotu 12.01.2019 - reklamácia bude uznaná.
Príklad 2: poškodený tovar obdržaný piatok, 11.01.2019, emailová správa s nahláseným poškodeným tovarom ku nám doručený v nedeľu 13.01.2019 alebo neskôr - reklamácia nebude uznaná.

Postup reklamácie v prípade DORUČENIA POŠKODENÉHO výrobku je nasledovný:

Prosíme Vás, pripravte si fotografie o balení zásielky zo všetkých štyroch strán ako aj o samotnom poškodenom tovare, aby sme mali k dispozícii fotodokumentáciu stavu v ktorom Vám zásielka bola doručená. Urobte fotografie prosím aj v prípade, ak je balenie zásielky zvonka v neporušenom stave, je to fotodokumentácia zásielky.

Ak ste danú zásielku rozbalili, prosíme Vás, urobte fotografie o vnútornom balení zásielky. Prosím Vás urobte aj fotografie poškodenia.
Dané fotografie nám odošlite. Prosíme o kontakt emailom na [email protected]. Prosíme v emailovej správe uviesť aj číslo objednávky, alebo číslo faktúry, pre identifikáciu objednávky.

Na základe fotodokumentácie budeme žiadať o stanovisko servisu, či môžeme reklamáciu akceptovať. Stanovisko servisu bude oboznámené do jedného pracovného dňa.

V prípade uznania reklamácie pre daný tovar pošleme kuriéra, ktorý poškodený Tovar bezplatne vyzdvihne.
Tovar je potrebné zabaliť do originálnej krabice so všetkými príslušenstvom. Ďalej prosíme dbať na to, aby ste na zásielke uviedli číslo reklamácie, ktoré Vám bude odoslané emailovej správe po objednaní kuriéra, jeden pracovný deň pred dátumom vyzdvihnutia.

Reklamovaný tovar sa vráti do nášho centrálneho skladu, kde sa vykoná kontrola výrobku.

Po kontrole a spracovaní zásielky sa vystaví dobropis, na základe ktorého je možné žiadať o nový kus / iný tovar / vrátenie finančných prostriedkov na účet (vrátenie fin.prostriedkov v prípade objednania na firmu, je možné len na firemný účet)

V emailovej správe nám, prosím, odošlite požadovanú fotodokumentáciu a číslo objednávky alebo faktúry. Následne Vás budeme informovať, či bola reklamácia uznaná, a v prípade, že áno, na ktorý deň sme kuriéra objednali. V prípade, ak si želáte kuriéra objednať na inú adresu, ako bola pôvodná dodacia adresa v objednávke, nám napíšte aj novú adresu a tel.kontakt na vyzdvihnutie tovaru, v opačnom prípade bude použitá pôvodná dodacia adresa z pôvodnej objednávky.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Z 259 ľudí ju 171 považovali za užitočnú