Oprava vystavených faktúr

Opraviť už vystavenú faktúru vieme len na základe zaslanej originálnej faktúry do 15 dní od jej vystavenia. 
Opraviť je možné všetky údaje na faktúre ako fakturačné meno, adresa, daňové údaje, avšak:

informujeme vážených zákazníkov, že zmena typu dokumentu nie je možná!
V prípade, že objednávka bola odoslaná bez platného IČ DPH, nie je možné neskôr faktúru prerobiť na fakturáciu bez DPH, a naopak. 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. 

Z 4 ľudí ju 3 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie