Oprava vystavených faktúr

Informujeme vážených zákazníkov, že oprava už vystavených faktúr, ako ani zmena typu dokumentu nie je možná.
Čo znamená zmena typu dokumentu? 
V prípade, že objednávka bola odoslaná bez platného IČ DPH, bola objednávka vyfakturovaná vrátane DPH. Faktúru, ani objednávku, nie je možné neskôr prerobiť na fakturáciu bez DPH. Táto istá informácia platí aj v opačnom prípade. 
Prečo nie je možná oprava faktúr?
Registrované údaje je možné zmeniť v ktorejkoľvek chvíli, až do momentu uzatvorneia objednávky (moment vystavenia faktúry). Neskoršia zmena nie je možná práve z tohoto dôvodu. Prosíme, ako je to uvedené aj pri zadávaní Vašej objednávky, skontrolujte fakturačné údaje pred odoslaním objednávky, nakoľko v prípade, že faktúra bola vystavená na registrované údaje zadané Vami na našej webovej stránke poćas registrácie, údaje nie je možné zmenit. 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. 

Z 212 ľudí ju 133 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie