Vážení zákazníci,

z dôvodu zabránenia šírenia vírusu COVID-19 momentálne nie je možné objednať tovar so spôsobom platby na dobierku, aby sa zabránilo používaniu hotovosti. Objednávky je možné odovzdávať so spôsobmi platby dopredu. 
V prípade spoločnosti Zásielkovňa, sú dobierku možné, avšak ich platba musí prebehnúť kartou na výdajnom bode (hotovosť neprijímajú).

Oprava vystavených faktúr

Informujeme vážených zákazníkov, že oprava už vystavených faktúr, ako ani zmena typu dokumentu nie je možná.
Čo znamená zmena typu dokumentu? 
V prípade, že objednávka bola odoslaná bez platného IČ DPH, bola objednávka vyfakturovaná vrátane DPH. Faktúru, ani objednávku, nie je možné neskôr prerobiť na fakturáciu bez DPH. Táto istá informácia platí aj v opačnom prípade. 
Prečo nie je možná oprava faktúr?
Registrované údaje je možné zmeniť v ktorejkoľvek chvíli, až do momentu uzatvorneia objednávky (moment vystavenia faktúry). Neskoršia zmena nie je možná práve z tohoto dôvodu. Prosíme, ako je to uvedené aj pri zadávaní Vašej objednávky, skontrolujte fakturačné údaje pred odoslaním objednávky, nakoľko v prípade, že faktúra bola vystavená na registrované údaje zadané Vami na našej webovej stránke poćas registrácie, údaje nie je možné zmenit. 

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať. 

Z 4 ľudí ju 3 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie