Odpoveď na oznámenie

V prípade, že ste obdržali emailové oznámenie, a o produkt/produkty máte záujem za ponúknutú cenu, prosím, klikutím na tlačidlo "Odoslať spätnú väzbu" nás kontaktujte aj s číslom Vašej pôvodnej objednávky. 

Z 4 ľudí ju 2 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie